Question: Hoe groot is 1 2 inch?

Omrekenen inch naar cm en cm naar inch Een inch staat gelijk aan 2,54 centimeter. Andersom is een centimeter daardoor goed voor 0,39 inch.

Hoeveel cm is 1 2 duims?

Duimen naar Centimeters tabelDuimenCentimeters1 in2.54 cm2 in5.08 cm3 in7.62 cm4 in10.16 cm16 more rows

Hoeveel cm is een halve duim?

Volgens de meest belangrijke ANSI normen heeft die buis een dikte van 33,4 mm, een halve duim is dan weer 21,3 mm, enz... Ook in de naam van de duimstok komt deze oude maat nog terug. Bij Amsterdamse stratenmakers wordt nog steeds de duim gehanteerd, maar staat voor 1 cm.

Wat is een 1 2 duim?

Halfduims slaat op de schroefdraad aan de andere kant; dit is geen schroefdraad van 12,7 mm maar 0,5 gasdraad. Door de toegenomen materiaalsterkte kon de binnendiameter toenemen tot 16.0 mm. De schroefdraad BSP 1/2 (uitwendig 20,96 mm.) bleef gelijk.

Join us

Find us at the office

Terrill- Grafelman street no. 1, 39410 Bern, Switzerland

Give us a ring

Martine Florea
+79 948 920 825
Mon - Fri, 9:00-21:00

Contact us