Question: Hoeveel mensen zitten in de schulden?

Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614 duizend huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Dat is 7,6 procent van alle particuliere huishoudens.

Hoeveel mensen in de bijstand hebben schulden?

Bij bijna 1 op de 100 Nederlanders boven de 16, ruim 120 duizend personen, ontstaan jaarlijks problematische schulden. Van iedereen die van werk naar bijstand gaat, komt ruim 6 procent in de problemen.

Wat kan het gevolg zijn van het hebben van een schuld?

De gevolgen van schulden zijn ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid, het speelt zich af achter talloze voordeuren. Zelfs zelfmoord komt voor.

Hoeveel mensen in Nederland staan rood?

Ruim een derde van de Nederlanders staat weleens in de min. Rood staan is voor 64 procent uit den boze. Dat blijk uit onderzoek van Wat vindt Nederland, waar ruim 3300 mensen aan meededen. Lees ook: Met deze tips sta je nooit meer rood Als mensen dan rood staan, gaat het vaak om kleine bedragen.

Hoeveel mensen staan in de min?

Ruim een derde van de Nederlanders staat weleens in de min. Rood staan is voor 64 procent uit den boze. Dat blijk uit onderzoek van Wat vindt Nederland, waar ruim 3300 mensen aan meededen. Lees ook: Met deze tips sta je nooit meer rood Als mensen dan rood staan, gaat het vaak om kleine bedragen.

Hoe komt het dat veel jongeren schulden hebben?

Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen, vergroten de kans op financiële problemen. Een impulsieve, verleidinggevoelige en statusgevoelige houding vergroot de kans dat iemand moeilijk met geld om kan gaan, niet kan rondkomen en schulden heeft.

Is het makkelijk om schulden te maken?

Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen, vergroten de kans op financiële problemen. Een impulsieve, verleidinggevoelige en statusgevoelige houding vergroot de kans dat iemand moeilijk met geld om kan gaan, niet kan rondkomen en schulden heeft.

Wat betekent financiële problemen?

Een huishouden heeft officieel financiële problemen als het niet alle rekeningen meer kan betalen. Maar ook als u het gevoel heeft dat u de situatie niet meer zelf op kunt lossen, heeft u een financieel probleem. Het wordt een probleem als: u langere tijd niet aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen.

Join us

Find us at the office

Terrill- Grafelman street no. 1, 39410 Bern, Switzerland

Give us a ring

Martine Florea
+79 948 920 825
Mon - Fri, 9:00-21:00

Contact us